STEA myönsi rahoituksen Kanta-Hämeen maakunnalliseen järjestöyhteistyöhön

23.5.2017

TIEDOTE 23.5.2017 JULKAISUVAPAA

STEA (ent.RAY) myönsi rahoituksen Kanta-Hämeen maakunnalliseen järjestöyhteistyöhön - Hämeen Setlementti koordinoi hanketta

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi helmi-maaliskuussa sosiaali- ja terveysjärjestöille avustushaun kolmeen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi käynnistyvään avustusohjelmaan.
Ohjelmien toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotoista, jotka jäivät jakamatta Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton yhdistyessä vuoden vaihteessa. Yhteensä juhlavuoden ohjelmiin kohdennetaan ohjelmakaudella 2017–2020 noin 36–40 miljoonaa euroa.

STEAn (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) avustusehdotus on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, jonka yhteydessä toimiva arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa avustusehdotukseen ja sen jälkeen tehdään päätös myönnettävistä avustuksista. Tavoitteena on, että avustusohjelmiin valittavat hankkeet käynnistyvät jo kesällä 2017.
Avustusta esitetään Kanta-Hämeeseen haetulle maakunnalliselle Meidän Häme hankkeelle, jonka pituus on 3,5 vuotta. Hankkeen kokonaisrahoitus on reilut 600.000 €. Rahoitus koostuu STEAn lisäksi Kanta-Hämeen kuntien taloudellisesta tuesta. Rahoituksella palkataan maakunnallisen projektipäällikön lisäksi kaksi seudullista työntekijää (Forssa ja Riihimäki).

” Hämeenlinnan seudulla on tehty yli 10 vuotta järjestöyhteistyötä ja Meidän Häme hanke mahdollistaa vahvan kolmannen sektorin yhteistyön koko maakunnan alueella. Lisäksi vahvistetaan järjestöjen roolia ja asiantuntemuksen tuomista sote- ja maakuntauudistuksessa. Samalla kehitetään järjestöjen, tulevan maakunnan ja kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä, erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä”, kommentoi Hämeen Setlementin toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen ja jatkaa:” STEA odottaa hankkeelta paljon ja uskon, että saamme 3,5 vuoden aikana hyviä tuloksia, sillä mukana on jo nyt suuri määrä sitoutuneita kumppaneita, kuten laaja kirjo alueellisia ja paikallisia yhdistyksiä, useita kuntia, Oma Häme ja FSHKY. Nyt on resurssit kunnossa, joten lopputulema riippuu jatkossa meistä.”

Lisätietoja:

http://www.stea.fi/-/stea-luovutti-suomi-100-avustusohjelmien-avustusehdotuksen-sosiaali-ja-terveysministeriolle

Sanna Airaksinen, toiminnanjohtaja, Hämeen Setlementti, puh. 050 512 6087, sanna.airaksinen(at)hameensetlementti.fi

Sara Löyttyjärvi, järjestöpäällikkö, Hämeen Setlementti, puh. 050 564 5991, sara.loyttyjarvi(at)hameensetlementti.fi

Liitteet