Tuki- ja ohjauspisteen vapaaehtoisten haastattelu

12.7.2017

Kuvaaja Terho Aalto
Kuvaaja Terho Aalto 

 

Yhteistyötä ja ohjausta -hankkeen tuotoksena
avattiin Jukolan terveysaseman yhteyteen 7.11.2017 Tuki- ja ohjauspiste.
Alusta asti pisteellä ovat olleet tärkeässä roolissa vapaaehtoiset.
He päivystävät pisteellä yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa
maanantaisin 9 – 12.

Haastattelussa Tuki- ja ohjauspisteen vapaaehtoiset
Airi, Marjatta, Salme ja Sari vastaavat omalta osaltaan
seuraaviin kysymyksiin: Miten he ovat vapaaehtoisiksi
pisteelle löytäneet, mikä heistä on parasta ja mikä
haastavinta vapaaehtoistyössä Tuki- ja ohjauspisteellä
ja suosittelevatko he muille vapaaehtoiseksi ryhtymistä?

Haastattelut voit lukea blogistamme
KohtaamiSet