Hämeen Setlementti ry:n päätoimialat ovat:

 

1. Kansalaistoiminta

2. Työllistymistä ja kotoutumista edistävä toiminta

3. Kehittämishankkeet

 

Kansalaistoiminnan alle kuuluvat Järjestöyhteistyö, Lähiökeskustoiminta, Kohtaamispaikka, Vapaaehtoistoiminta ja miesten toiminta.

Työllistymistä ja kotoutumista edistävä toiminta sisältää TyöPolku -hankkeen ja Kuntouttavan työtoiminnan.

Kehittämishankkeiden sisältö vaihtelee riippuen siitä, mitä hankkeita on haettuna ja käynnissä. Vuonna 2018 kehittämishankkeina ovat:

  • Yhteistyötä ja ohjausta -hanke, jonka rahoitus tulee Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskukselta (STM) ja Terveyden edistämisen määrärahasta (STM)
  • Meidän Häme -hanke, jonka rahoitus koostuu STEA/STM avustuksesta ja kuntien avustuksista. Hanke on osa Järjestöyhteistyötä.
  • TyöPolku -hanketta rahoittaa te-toimisto, Hämeenlinna, Lahti ja Forssa ja se kuuluu Työllistämistoiminnan alle

Lisäksi Hämeen Setlementti ry on mukana muissa projekteissa osatoteuttajan ja toteuttaa vuosittain erilaisia kokeiluja ja pieniä projekteja.