IHMISTEN KESKELLÄ, IHMISTEN KESKEN

Olemme Kanta-Hämeessä toimiva monialajärjestö, jonka tehtävänä on osallisuuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen, sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Tekemisessämme näkyy monikulttuurinen työote, vapaaehtoistoiminta ja kansalaistoiminnan kehittäminen.

Hämeen Setlementin arvot

YHTEISÖLLISYYS

Perustamme toimintamme yhdessä tekemiseen,

osallisuuteen ja tasavertaisuuteen.

KOHTAAMINEN

Arvostamme ihmisten yksilöllisyyttä ja erilaisuutta.

Annamme tilaa ja aikaa ihmisten kohtaamiselle.

Kohtaamme ihmiset tasavertaisina.

LUOTTAMUS

Olemme luottamuksen arvoinen toimija.

Edistämme luottamuksellista ilmapiiriä ja avoimuutta.

Luotamme ihmisessä ja yhteisössä oleviin voimavaroihin.