Duunaamo

Duunaamo on nuorten omat voimavarat ja potentiaalin huomioiva valmennuksellinen työpaja Hämeenlinnassa. Toiminnan keskiössä ovat yhteisöllisyys, arjenhallinta, toimintakyky, sosiaalinen vahvistuminen, opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen sekä tulevaisuuden suunnittelu.

Kohderyhmänä ovat opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret aikuiset. Valmennukseen on kuitenkin mahdollista osallistua myös opintojen ohella, mikäli opinnoista suoriutuminen koetaan haastavaksi oppilaitosympäristöissä. Duunaamon palveluina ovat pääasiallisesti työvalmennus, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus sekä kokonaisvaltainen koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Duunaamoon ohjaudutaan sosiaalipalveluiden, kuntakokeilun omavalmentajien, Nuotti-valmentajien, etsivän nuorisotyön, Ohjaamon sekä muiden nuorten kanssa työskentelevien yhteistyötahojen kautta. Nuori voi hakeutua Duunaamoon myös itsenäisesti.

Ryhmätoiminta ja työtehtävät on rakennettu tukemaan nuoren omaa elämäntilannetta ja tarpeita.

Toiminnan kokonaisvaltaiset tavoitteet ja sisältö perustuvat nuorisolakiin, jossa ne on määritelty seuraavasti:

1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;

2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;

3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä

5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;

2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;

3) monialainen yhteistyö.

(https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285)

Työpajan osoite:

Läntinen Kumppanuustalo
Eeronkuja 5, 13500 Hämeenlinna

Yhteystiedot:

Johanna Roosendaal
Työpajapäällikkö
050 406 0606
johanna.roosendaal@hameensetlementi.fi

Joonas Suomalainen
Vastaava ohjaaja
050 544 6077
joonas.suomalainen@hameensetlementti.fi

Lilli Lindström
Ohjaaja
050 531 1009
lilli.lindstrom@hameensetlementti.fi