Järjestöyhteistyön arviointikyselyn tulokset

Järjestöyhteistyön arviointikyselyn tulokset vuoden 2023 osalta, joita käytetään STEA:n vuosiraportoinnissa, ovat valmistuneet. Vastauksia saatiin 37 kpl.  40 % vastaajista oli yhdistyksen/järjestön työntekijöitä ja 30 % vapaaehtoisia.

Tässä joitakin nostoja kyselystä:

Suosituin järjestöyhteistyöhön toimintoihin osallistumisen muoto on järjestöyhteistyön uutiskirjeen tilaus ja somekanavien seuranta (76 %). 54 % vastaajista kuului järjestöjen sote-ryhmään, 51 % harrasti yhteydenpitoa ja yhteistyötä järjestöyhteistyön kanssa ja 49 % oli lähellä.fi -palvelun käyttäjiä. Järjestöpäivään osallistui 41 % vastaajista.

Yhteistyöverkostot tunnetaan ja niitä osataan hyödyntää hyvin tai jonkun verran (84 %). Yhteistyöverkostojen toiminnan koki hyvin tai melko hyvin vaikuttavaksi yhteensä 73 % vastaajista ja niiden hyödynnettävyys omassa työssä oli hyvää tai melko hyvää (81 %).

Järjestöjen toiminnan ja palvelujen tuntemuksen koetaan lisääntyneen julkisella sektorilla jonkun verran tai paljon (81 %).
Järjestöt koetaan huomioitavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä jonkun verran tai erittäin paljon (87 %).
Tietoa järjestöistä osataan hyödyntää julkisessa päätöksenteossa jonkun verran (49 %), mutta vain vähän 24 % vastaajan mielestä.

Lähellä.fi -sivustoa käyttää tiedon hakemiseen järjestöistä vähän tai jonkun verran 47 % vastaajista. Sivustoa ei käytä vielä lainkaan 33 %.

Järjestöyhteistyön viestinnän (uutiskirje, some) koki paljon tai erittäin paljon hyödylliseksi 71 % vastaajista.
10 vastaajasta 50 % Kumppanuustalo on auttanut kohderyhmän tavoittamisessa ja 40 % on Kumppanuustalon kautta löytänyt uusia yhteistyökumppaneita.