Lahjoitukset

Voit tukea koko Hämeen Setlementin toimintaa tai kohdentaa lahjoituksesi tiettyyn toimintaan.

Hämeen Setlementti ry:n rahankeräyslupa RA/2022/881 on voimassa toistaiseksi.
Lupa on myönnetty 2.6.2022

Rahankeräystilimme: IBAN FI68 5680 0020 4786 61  OKOYFIHH

Voit tukea toimintaamme myös Mobilepayn kautta, tunnus 11973. Tällä tunnuksella tehdyt maksut ohjautuvat suoraan rahankeräystilillemme.

HUOM! Kerro viestikentässä tai mobilepaymaksun lisätiedoissa, mihin kohteeseen haluat tukesi kohdistaa (alla rahankeräysluvan mukaiset kohteet). Jos kohdetta ei ole erikseen mainittu, lahjoitusvarat käytetään vuonna 2023 saatujen lahjoitusten osalta ruokatarjoiluihin toiminnan kohderyhmille erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa ja kohtaamisissa (kuten aamupalan tarjoaminen miestyön ja nuorten työpajan asiakkaille).

KIITÄMME TUESTASI!

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Rahankeräysluvan RA/2022/881 mukainen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään yhdistyksen syrjäytymistä ehkäisevään ja toimintamahdollisuuksia luovaan sekä yhteisöllisyyttä ja kotoutumista edistävään toimintaan. Varoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
– Toiminnassa mukana olevien yhdistyksen vapaaehtoisten ja jäsenten virkistystoiminta (esim. Kiitos-retket ja vapaaehtoisten muistaminen)
– Tukihenkilötoiminnan asiakkaille tarjottavien elämysten järjestäminen
– Ruokatarjoilut toiminnan kohderyhmille erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa ja kohtaamisissa (kuten aamupalan tarjoaminen miestyön ja nuorten työpajan asiakkaille)
– Askartelu- ja harrastevälineiden hankinta aluetyötä varten
Varat käytetään edellä kuvatun toiminnan toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin, kuten
materiaali- ja toimitilakuluihin. Varojen käytön kohderyhminä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja miehet, maahanmuuttajataustaiset henkilöt ja perheet, yhdistyksen vapaaehtoiset ja seniori-ikäiset osallistujat.