Maahanmuuttajille

Tarjoamme Kumppanuustalolla matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta sekä palveluohjausta selkosuomella erilaisiin elämäntilanteisiin.

Hämeen Setlementin suomen kielen ryhmät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, kielitaustasta tai iästä riippumatta.

TyöPolku on Hämeessä toimiva työllisyyspalvelu, jota hallinnoi Hämeen Setlementti. TyöPolku tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä tukea kohti työelämää työhönvalmennuksen, koulutushakujen ja työkokeilujen avulla. 

Vapaaehtoistoiminta Hämeen Setlementissä lähtee jokaisen omasta osaamisesta ja voimavaroista. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys sekä eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja tukeminen. 

Miestentila Ukkosessa on miehille suunnattua, päihteetöntä, avointa ja maksutonta toimintaa.

Hankkeet. Hämeen Setlementti on osatuottajana Oppien osallisuuteen -hankkeessa. Hanke vahvistaa vieraskielisten henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille.