Monikulttuurisen kohtaamispaikan kuulumisia

Teksti: Eeva-Stiina Blomqvist

Vuosi on ehtinyt puoleen väliin ja Hämeen Setlementin Kohtaamispaikka ja monikulttuurisentyön tiimi jää muutaman viikon kesätauolle. Alkuvuonna työskenneltiin vanhojen tuttujen toimintojen parissa; avoimet suomen kielen ryhmät kokoontuivat kahtena päivänä viikossa. Näiden lisäksi ovat pyörineet niin ikään avoimet Luovasti Suomea -ryhmät sekä Kansainvälinen Olohuone, jossa on mahdollista saada ohjausta omien käsitöiden valmistamiseen sekä tavata ihmisiä. Kansainvälinen Olohuone toteutetaan Hämeenlinnan kaupungin kotoutumispalveluiden kanssa yhteistyössä, joka on mainio esimerkki yli organisaatio rajojen välisestä yhteistyöstä.

Suomen kielen ryhmätoiminnot ovat tuoneet tiistai ja torstai päivinä Kumppanuustaloon kivan kuhinan, ihmisiä käy ryhmissä viikossa kymmenittäin. Tuoleja haetaan yleensä työntekijöiden taukotilasta, koska luokkahuoneen tuolit eivät riitä kaikille. Suomen kielen ryhmissä on mukana vapaaehtoisia ohjaajia. Lämmin kiitos vielä kaikille mukana olleille vapaaehtoisille!

Kohtaamispaikan ohjaus- ja neuvontapalvelussa annettiin ohjausta yli 350 kertaa pääosin vieraskielisille asiakkaille. Ohjaukset liittyvät usein kotoutumiseen, oleskelulupiin, mutta myös ihan tavallisiin arkisiin kysymyksiin, palvelua toteutetaan tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen sekä kaupungin kototutumispalveluiden kanssa. Alkuvuoden tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joita olemme järjestäneet ja joissa olemme olleet osatoteuttajina, on osallistunut lähes 600 henkilöä.

Tapahtumista ja erilaisista yhteistyön muodoista mainittakoon viime vuonna tiivistynyt yhteistyö Suomen kulttuurienvälinen yhteisön SKY ry:n sekä Kulttuuriyhdistys Noor ry:n kanssa, joiden kanssa järjestimme jouluna 2023 monikulttuuriset joulujuhlat ja tänä keväänä monikulttuuriset Eid-juhlat. Molempiin tapahtumiin saapui ihmisiä yli 300, joka kertoo siitä, että ihmiset kaipaavat yhteisiä juhlia yli kulttuuri- ja kielirajojen. Juhlat tuovat ihmisiä yhteen ja tukee hyvien väestösuhteiden edistämistä arkisten kohtaamisten lisäksi.

Kuvateksti: Ruoka ja herkut ovat oleellinen osa juhlia ja yhteen kokoontumisia

Lisäksi toteutimme kaupungin kanssa yhteistyönä tiedonkeruutilaisuuden vieraskielisille, joka oli osa Ely -keskuksen Hyvät väestösuhteet -hanketta, joka on osa työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa. Tiedonkeruun avulla kerätään tietoa maahan muuttaneiden kokemuksista mm. osallisuuteen ja turvallisuuteen liittyen.

Osallisuus ja turvallisuus nousevat työssämme esiin myös mm. vieraskielisten naisten kanssa työskennellessämme. Monikulttuurisentyön tiimiimme Jenni työskenteli kevään naisten teatteriryhmän ohjaajana, joissa mm. näitä aiheita käsiteltiin. Kurssi oli osa Oppien osallisuuteen -hanketta, jota luotsaa Koulutuskeskus Tavastia. Teatteri kurssin matkaan voi tutustua aikaisempien artikkeleiden myötä nettisivuiltamme.

Osallisuutta ja sen merkitystä voidaan tarkastella kolmesta suunnasta; yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Kerran kuukaudessa kokoontuvan somalin kielisten naisten ryhmässä osallisuuden kokeminen syntyy yhteisön kautta, yksilö on osa yhteisöään, mukana olevat naiset lapsineen vahvistavat yhteisöään suunnittelemalla toimintoja, jotka tukevat muidenkin hyvinvointia sekä mahdollistavat isomman porukan yhteiset kohtaamiset. Yhteisö on vahva yhdessä ja jokainen saa ottaa osaa itselleen parhaalla tavalla. Mutta ryhmän ulkopuolella osallisuuden mahdollisuudet voivat olla erilaisia. Voisimme pohtia vielä enemmän keinoja, kuinka me itse yhteiskuntana sekä pienempinä toimijoina tulisimme osallisiksi erilaisten yhteisöjen elämää ja arkea, sen lisäksi, että pyrimme edistämään heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Kuvateksti; Naiset kokoontuvat yhteen vaihtamaan kuulumisia ja puhumaan yhteisistä asioista

Näiden tapaamisten myötä on ollut ilo seurata sitä, kuinka kohtaamani naiset ovat yhdessä läsnä ja tarttuvat yhteisiin asioihin keskustellen. Itselleni on ollut sekä ammatillisesti, mutta myös ihmisenä etuoikeus tutustua näihin naisiin, jotka varmasti monille Suomalaisille jäävät vielä satunnaisiksi ohikulkijoiksi eikä syvällisempää tutustumista ihmisiin taustansa tai kieliryhmänsä taakse tapahdu. Turvallisuuden kokeminen on tärkeää, kun tavoitteena on luoda pohjaa hyville väestösuhteille ja toisillemme tutuksi tulemiselle, joka taas vahvistaa pitkällä aikavälillä kaikkien turvallisuuden tunnetta.

Naisten mukana tapaamisiin saapuvat lapset ja nuoret ovat eläväisiä ja heistä huokuu odotus, ketä mahtaa tällä kertaa tulla paikalle. Kun kaverukset kohtaavat alkaa leikki ja hulina. Kuulen, kun lapsen ääni viereltäni ilmoittaa kovaan ääneen: ”aikuinen! voinko saada vettä?”. Mieleeni tulee päiväkotimaailma, missä lapset kutsuvat työntekijöitä aikuisiksi ja ajattelen, miten tärkeää lapselle on saada luottaa siihen, että kun paikalla on aikuinen, voin turvallisin mielin pyytää häneltä apua.

Kuvateksti: Lapset ovat tärkeä osa yhteisöä ja yhteiskuntaa

Viime aikoina on herännyt huoli siitä, kuinka turvallinen yhteiskuntamme on heikoimmassa asemassa oleville ihmisille tai vähemmistöjen edustajille. Lasten ja nuorten kohdalla tämä on erityisen ongelmallista ja heikentää perusturvallisuuden tunnetta. Silloin oma tuttu ryhmä ja yhteisö voi tuoda turvallisuuden tunnetta, jota yhteiskunta ei pysty tarjoamaan. Yhteisöjen ja ryhmien tukeminen ja heidän kanssaan verkostoituminen on tärkeää, koska silloin tiedon vaihtaminen puolin ja toisin on luontevaa ja luottamusta ja turvallisuuden tunnetta voidaan vahvistaa. Työssämme Hämeen Setlementissä on aina ollut tavoitteena mahdollistaa yhteisöille erilaisia toimintamahdollisuuksia ja tämä työ on yhä tärkeää ja ajankohtaista.

Toimintamahdollisuuksista puheen ollen, pääsimme vielä kesälomakauden tunnelmaan nuorisopalveluiden järjestämässä Tunnit Täys -tapahtumassa, jonne Mucafe kutsui meidät kanssaan myymään kahvia ja jääteetä. Mucafe oli mukana Nuorten yrittäjyys ja talous NYT-projektissa, jossa nuoria rohkaistaan yrittämään. He järjestivät Hämeenlinnassa musiikkikahvila konseptilla tapahtumia Juliuksen olohuoneessa. Meillä oli hauska ilta festareilla ja Mucafen porukan kanssa oli ilo tehdä yhteistyötä!

Kuvateksti: Tunnit Täys -festareilla pidettiin yhdessä sadetta

Tunnit Täys -festareiden sää oli auringon paistetta, virkistävää kesäsadetta, rakeista kaatosadetta ja jännittävää ukonilmaa, vähän niin kuin työmme ihmisten keskellä Kumppanuustalossa. Ryhmätoiminnot ja kohtaamiset jatkuvat taas elokuussa -me kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja kävijöitämme kuluneesta keväästä ja toivotamme kaikille lämmintä ja turvallista kesää!

Iloisin terveisin Eeva-Stiina, Jenni ja Karoliina