Nuorille

Duunaamo on nuorten omia voimavaroja ja osaamista hyödyntävä työpaja Hämeenlinnassa. Kohderyhmänä on opintojen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret aikuiset

Tukihenkilötoiminnassa koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt toimivat luotettavana aikuisena. Tapaamiset tuettavien kanssa muodostuvat tuettavan kiinnostusten kohteiden pohjalta mukavan yhteisen tekemisen ympärille.