Opiskelijoille

Vuosittain 10-20 opiskelijaa suorittaa harjoittelun Hämeen Setlementissä eri toiminnoissamme. Toimintamme soveltuu harjoittelupaikaksi esim. sosionomiksi tai yhteisöpedagogiksi opiskeleville. Nykyään meillä on mahdollista suorittaa myös taloushallinnon harjoitteluja.

Hämeen Setlementti ry on kiinnostunut toimintaan erilaisten opinnäytetöiden tilaajana ja yhteistyökumppanina. Olemme kiinnostuneita opinnäytetöistä, jotka hyödyttävät toimintaamme ja sen kehittämistä tai yleisemmin alueen järjestötoimintaa.  

Opiskelijat voivat toimia Hämeen Setlementissä myös vapaaehtoisina.