Oppien osallisuuteen -hanke

1.8.2023–31.12.2025

Hanke vahvistaa vieraskielisten henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille. Pääasiassa keskitytään vieraskielisiin sekä heihin liittyviin moninaisiin syrjiviin rakenteisiin ja käytäntöihin. Hankkeen tavoitteena on;

  1. Tukea työyhteisöjen monimuotoisuutta ja valmiutta vastaanottaa vieraskielisiä työntekijöitä
  2. Vahvistaa työnantajien rekrytointiosaamista ja valmiutta rakentaa monimuotoista yrityskulttuuria
  3. Vahvistaa vieraskielisten henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta
  4. Kehittää oppilaitospalveluja vastaamaan paremmin kohderyhmään kuuluvien työ- ja toimintakyvyn vahvistumista
  5. Varmistaa vieraskielisten henkilöiden sujuvaa siirtymää työ- ja koulutuspolulle

Hankkeessa pyritään sektorien välisen yhteistyön parantamiseen. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueellisten eri toimijoiden kanssa: hyvinvointialue, yritykset, työyhteisöt, yhdistykset, neljännen sektorin toimijat.

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)
Hämeen Setlementti ry

Rahoittaja

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Euroopan unionin osarahoittama