Kansalaisjärjestöstrategian valmistelu etenee vauhdilla – tule mukaan työpajaan 7.5.

Hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategiaa, jonka puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta. Strategia on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätöksenä kevään mittaan. Samaan aikaan valmistellaan strategian toimeenpanosuunnitelmaa. Nyt on vielä hyvää aikaa osallistua aktiivisesti strategian suunnittelutyöhön! Osallistuminen on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa järjestöille myönnettäviä valtionavustuksia […]