Tietosuojaselosteet

Hämeen Setlementin järjestötoiminta on monipuolista. Näiden toimintojen toteuttamiseksi yhdistys kerää ja käsittelee erilaisia tietoja. Yhdistys on tietosuoja-asetuksen käsitteellä ilmaistuna rekisterinpitäjä.  

Henkilötietoja käsittelevät Hämeen Setlementin  työntekijät. Hämeen Setlementti ry:n työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot poistetaan mahdollisimman nopeasti, kun niiden säilyttäminen ei ole toiminnan toteuttamisen kannalta tarpeellista.