Järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyön tavoitteena on edistää järjestöjen toimintaa ja kehittää yhteistyötä järjestöjen kesken sekä kuntien ja maakunnan kanssa. Toimintaa rahoittaa STEA kohdennetulla toiminta-avustuksella. Keskeisinä teemoina ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. 

Järjestöyhteistyön keskeiset toiminnat ovat
meidanhame.fi-yhdistystietopalvelu
Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta 
Hämeenlinnan seudun Silta-yhteistyöverkosto 
Hämeenlinnan Kumppanuustalo
Tuki- ja ohjauspistetoiminta
OLKA-toiminta
Järjestöpäivä oppilaitoksessa

Järjestöyhteistyö viestii ajankohtaisista asioista uutiskirjeellä, Facebook-sivuilla, Instagramissa sekä sähköpostitse suoraan eri yhteistyöryhmille.

Järjestöyhteistyöstä ja Kanta-Hämeen järjestöjen toiminnasta voi tarkemmin lukea meidanhame.fi-sivustolta.

Järjestöyhteistyötä kehitettiin Meidän Häme -hankkeella (2017–2020) koko Kanta-Hämeen alueella sekä seudullisesti Riihimäen ja Forssan seudulla. Hankkeen aikana kehitettyihin toimintamalleihin voi tutustua tarkemmin Innokylästä.

Työntekijöiden yhteystiedot