Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaan tavoitteena on saada kokonaisvaltaista tukea työ- ja toimintakyvyn edistämiseen ja arjen hallintaan. Vahvistetaan asiakkaan työelämävalmiuksia, työssä tai opinnoissa selviytymistä ja luodaan edellytyksiä työllistymiselle, koulutuksen tai työllistymistä edistäviin palveluihin.

Hämeenlinnan kaupungin ostopalveluna toteutettu sosiaalipalvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta räätälöidään asiakkaalle joustavasti. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan osana aluetyötä.

Hämeen Setlementissä on mahdollisuus suorittaa osatutkintoja useammalta eri alalta. Tässä valmennuksen taustalla toimii Valo-valmennus -malli. Jokaisen henkilön kanssa kartoitetaan ja tunnistetaan jo kertynyt osaaminen ja jatketaan osaamisen tunnustamiseen oppilaitosyhteistyön kautta.