Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta lasten ja nuorten parissa?

Kouluttaudu Kamuksi ja tule mukaan toimintaan

OmaKamu-toiminnassa koulutetut aikuiset vapaaehtoiset toimivat tukihenkilöinä eli Kamuina, lapsille ja nuorille. Kamu on lapselle pitkäaikainen rinnallakulkija, luotettava aikuinen, joka voi omalla esimerkillään ja läsnäolollaan tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Kamu ja lapsi tapaavat säännöllisesti yhteisten harrastusten tai muun toiminnan merkeissä. Perhe/huoltaja(t) voi hakea Kamua lapselleen esimerkiksi, kun lapsella ei ole riittävästi aikuissuhteita elämässään. OmaKamu-toimintaa Hämeenlinnassa koordinoi Hämeen Setlementti.

Kamuna vapaaehtoinen saa ainutlaatuisen tilaisuuden seurata lapsen kasvutarinaa. Kamun tukeen lapsi voi luottaa arjen haasteidenkin keskellä.

Kamuksi hakeutuvilta vapaaehtoisilta tarkistetaan rikostaustaote lain (laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014) mukaisesti.

OmaKamu Facebookissa ja Instagramissa.

Kamutoiminnassa mukana oleville perheille sekä vapaaehtoisille järjestetään retkiä ja tapahtumia.

Hae Kamua lapsellesi

Onko lapsesi yksinäinen tai kaipaako hän vaihtelua arkeensa? Ovatko omat voimavarasi vanhempana vähissä ja lapsesi kaipaisi lisää luotettavia aikuisia arkeensa?

Lapset kaipaavat ympärilleen turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja voimia olla läsnä ja harrastaa heidän kanssaan. Monissa perheissä syntyy kuitenkin tilanteita, joissa lapsella ei syystä tai toisesta ole tarpeeksi kiinteää suhdetta toiseen vanhempaansa. Esimerkiksi avioero, vakava sairastuminen tai vanhemman menehtyminen voivat erottaa lapsen vanhemmastaan. Lisäksi lapsen muut läheiset ihmiset saattavat asua kaukana, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua lapsen arkeen.

Aikuinen tukihenkilö eli Kamu voi olla lapsen tärkeä apu. Kamut ovat vapaaehtoisia aikuisia, jotka antavat säännöllisesti omaa aikaansa lapsellesi muutaman kerran kuukaudessa. Kamut voivat auttaa lastasi tutustumaan kodin ulkopuoliseen elämään, erilaisiin harrastuksiin ja uusiin ystäviin. Kamun tuki ja uudet ihmissuhteet voivat auttaa lastasi löytämään uusia kiinnostuksen kohteita sekä huomaamaan omat vahvuutensa ja lahjakkuutensa. OmaKamu-toiminta on maksutonta ja sopii perheille, joissa lapsi kaipaa enemmän aikuisia elämäänsä.

Hämeen Setlementti kouluttaa jokaisen Kamun OmaKamu-toimintamallin mukaisesti. Koulutukseen hyväksytään haastattelun kautta vain sellaiset henkilöt, joilla on hyvät edellytykset tukihenkilönä toimimiseen. Jokaisesta Kamusta tehdään myös rikostaustaselvitys. OmaKamu ry antaa vapaaehtoisille aikuisille työnohjauksellista tukea ja ohjausta sekä valvoo vapaaehtoisten toimintaa.

Lisätietoa Kamutoiminnasta ja Kamun hakemisesta.

Lisätietoja:

Laura Kujala
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

050 340 0134
laura.kujala@hameensetlementti.fi