Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminnassa koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt toimivat luotettavana aikuisena. Tapaamiset tuettavien kanssa muodostuvat tuettavan kiinnostusten kohteiden pohjalta yhteisen tekemisen ja keskustelujen ympärille.

Tukihenkilönä et tarvitse erityisiä taitoja tai tietoja, vaan toimintaa toteutetaan vapaaehtoisen omista lähtökohdista ja omien resurssien mukaan. Tukihenkilöt saavat toimintaan tullessaan ilmaisen koulutuksen, joka antaa hyvät eväät tukihenkilönä toimimiseen. Koulutukseen kuuluu kaksi erillistä osaa; vapaaehtoistoiminnan sekä tukihenkilötoiminnan perusteet.

Mikäli tuettava on alaikäinen, tukihenkilönä toimivalta vapaaehtoiselta tarkistetaan rikostaustaote lain (laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014) mukaisesti. Tukihenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tukihenkilöt tekevät tärkeää työtä ja toimintaan haetaan uusia vapaaehtoisia ympäri vuoden. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

Miika Peltonen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

050 513 3352, miika.peltonen@hameensetlementti.fi