Tukihenkilö, luotettava aikuinen

Tukihenkilötoiminnassa koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt toimivat luotettavana aikuisena. Tapaamiset tuettavien kanssa muodostuvat tuettavan kiinnostusten kohteiden pohjalta yhteisen tekemisen ja keskustelujen ympärille.

Vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi?
Tukihenkilönä et tarvitse erityisiä taitoja tai tietoja, vaan toimintaa toteutetaan vapaaehtoisen omista lähtökohdista ja omien resurssien mukaan. Tukihenkilöt saavat toimintaan tullessaan ilmaisen koulutuksen, joka antaa hyvät eväät tukihenkilönä toimimiseen. Koulutukseen kuuluu kaksi erillistä osaa; vapaaehtoistoiminnan sekä tukihenkilötoiminnan perusteet. Mikäli tuettava on alaikäinen, tukihenkilönä toimivalta vapaaehtoiselta tarkistetaan rikostaustaote lain (laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014) mukaisesti.

Tukihenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tukihenkilöt tekevät tärkeää työtä ja toimintaan haetaan uusia vapaaehtoisia ympäri vuoden. Tervetuloa mukaan!

Haluatko vapaaehtoisen tukihenkilön?
Hämeen Setlementin tukihenkilötoimintaa järjestetään yhteistyössä Hämeenlinnan Kaupungin kanssa. Tukihenkilön voi saada lapsi, perhe, perheen vanhempi tai alle 29-vuotias nuori. Tuettavalla tulee olla yhteyshenkilö kaupungilta, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja tai opettaja. Mikäli kaipaat rinnallesi tukihenkilöä, saat lisätietoa alta.

Lisätietoja:

Marianna Roine
Kehittämispäällikkö
Tukihenkilötoiminta ja ryhmätoiminta

050 591 8524
marianna.roine@hameensetlementti.fi