Toimintaamme osallistuminen lisääntyi vuonna 2022

Toimintaamme osallistumisien huippuvuosiin on osallistumiskerroissa vielä paljon matkaa, mutta vuodesta 2021 on suunta ollut kasvava. Vuonna 2022 toimintaa pystyttiin rajoitetumpien koronavuosien jälkeen toteuttamaan paremmin, mutta täysin normaaliin tilanteeseen ei vielä vuonna 2022 päästy. Onkin odotettavissa, että vuonna 2023 osallistumiskerrat jatkavat kasvuaan.

Alla olevista viimeisen viiden vuoden vertailusta näkee toimintaamme osallistumiskertojen sekä eri vapaaehtoisten määrän kehityksen. Vuoteen 2020 sattui koronapandemian lisäksi yksi iso rahoituksen muutos, joka vaikuttaa siihen, etteivät toimintaamme osallistumiskerrat lähivuosina tule nousemaan vuosien 2018-2019 tasolle, mutta huomattavaa kasvua on odotettavissa nyt, kun toimintaa on mahdollista järjestää ns. tavalliseen tapaan.