Toimintaperiaatteet 

Toimintaamme ohjaavat arvot: 

YHTEISÖLLISYYS: Perustamme toimintamme yhdessä tekemiseen, osallisuuteen ja tasavertaisuuteen. 

KOHTAAMINEN: Arvostamme ihmisten yksilöllisyyttä ja erilaisuutta. Annamme tilaa ja aikaa ihmisten kohtaamiselle. Kohtaamme ihmiset tasavertaisina. 

LUOTTAMUS: Olemme luottamuksen arvoinen toimija. Edistämme luottamuksellista ilmapiiriä ja avoimuutta. Luotamme ihmisessä ja yhteisössä oleviin voimavaroihin. 

Hämeen Setlementin toiminnan lähtökohtana on osallisuuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Järjestön työssä näkyy vahvasti monikulttuurinen työote, vapaaehtoistoiminta sekä kansalaistoiminnan kehittäminen. Toimintaa kehitetään ja laajennetaan tarvelähtöisesti sekä uusiin kokeiluihin lähdetään matalalla kynnyksellä. 

Toimintamme jakautuu kolmeen toimialaan; kansalaistoimintaan, työllistymistä ja kotoutumista edistävään toimintaan sekä kehittämishankkeisiin. Lisäksi järjestö toimii yhteistyökumppanina tai osatoteuttajana muiden organisaatioiden koordinoimissa toiminnoissa ja hankkeissa. 

Toimipisteemme ovat Forssassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä. Toimintaa toteutetaan aluetyön näkökulmasta tarjoamalla kuntalaisille matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen kautta vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.