Avoin työpaikka – TyöPolku rekrytoi Riihimäelle

Hämeen Setlementti Ry hakee työllisyyspoliittiseen TyöPolku3 -hankkeeseen työhönvalmentajaa Riihimäen toimipisteelle. Riihimäen toimipiste sijaitsee Tietotalossa, osoitteessa Hämeenkatu 10. TyöPolku-hankkeessa työskentelee 8 työhönvalmentajaa ja projektipäällikkö.

Hämeen Setlementti on Hämeessä toimiva uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton monialajärjestö, jonka tehtävänä on osallisuuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen, sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Tekemisessämme näkyy monikulttuurinen työote, vapaaehtoistoiminta ja kansalaistoiminnan kehittäminen. Toivomme avoimiin tehtäviimme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

TyöPolku3 -hankkeen päämääränä on erityisesti työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttaja- ja romaniasiakkaiden työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien edistäminen Hämeessä. Hankkeen tarkoituksena on tarjota asiakkaille yksilöllistä tukea työllistymiseen työkokeilujen, palkkatuen ja työhönvalmennuksen avulla.

Työhönvalmentajan ensisijaisiin tehtäviin kuuluvat asiakkaiden yksilöohjaus. Lisäksi tehtävään kuuluu asiakastyötä edistävä verkosto- ja yritysyhteistyö. Työhönvalmentajalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavaa asennetta jatkuvasti muuttuvassa asiakastyössä. Kokemus projekti- ja monikulttuurisesta työstä sekä tuntemus alueen työnantajista ja oppilaitoksista katsotaan eduksi. Työhönvalmentajalta edellytetään hyviä IT-taitoja.

Koulutussuosituksena on soveltuva korkeakoulutasoinen tutkinto, mutta muutkin koulutukset huomioidaan.

Palkkaus määräytyy sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaan. Työ on kokoaikainen ja alkaa mahdollisimman pian. Työtä on mahdollista tehdä myös osittain etänä ja/tai muilta Hämeen Setlementin toimipaikoilta käsin.

Meillä Hämeen Setlementissä panostetaan työn ja perhe-elämän sujuvaan yhdistämiseen ja henkilöstön omaehtoiseen kouluttautumiseen. Työaikaa saa käyttää opiskelun lisäksi myös oman työhyvinvoinnin edistämiseen.

Työn kesto: määräaikainen 31.12.2023 asti. Hankerahoitusta haetaan vuosittain.

Haastateltavat henkilöt kutsutaan työhaastatteluun puhelimitse. Mainitsethan suosittelijat hakemuksessasi.

Mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin vastaa hankkeen projektipäällikkö Eini Nurmi, 050 463 3432 tai eini.nurmi@hameensetlementti.fi