Työttömille

Duunaamo on nuorten omia voimavaroja ja osaamista hyödyntävä työpaja Hämeenlinnassa. Kohderyhmänä on opintojen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret aikuiset. Duunaamoon ohjaudutaan sosiaalipalveluiden, Ohjaamon sekä yhteistyöverkoston kautta. Nuori voi myös itse hakeutua Duunaamoon. Duunaamossa toteutetaan kuntouttavaa työtoiminta, jossa asiakkaan tavoitteena on saada kokonaisvaltaista tukea työ- ja toimintakyvyn edistämiseen ja arjen hallintaan.

TyöPolku on Hämeessä toimiva työllisyyspalvelu, jota hallinnoi Hämeen Setlementti. TyöPolku tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä tukea kohti työelämää työhönvalmennuksen, koulutushakujen ja työkokeilujen avulla.  

Jos olet TE-toimiston asiakas ja sinua kiinnostaa työ sosiaalialalla tai kansalaisjärjestössä, niin voit hakea meille työkokeiluun

Miestentila Ukkosessa on miehille suunnattua, päihteetöntä, avointa ja maksutonta toimintaa.