Hämeen Setlementti ottaa osaa Tarja Helasen läheisten suruun

9.6.2021

Tarja Helasen muistolle

On arka ja haparoiva olo kirjoittaa Tarjasta, jonka elämä oli niin suuri, kirkas ja arvoissaan vahva. Viesti Tarjan lähdöstä pysäytti, vaikka vääjäämätöntä osasi odottaakin. Suru. Sain tutustua Tarjaan maahanmuuttajatyön myötä jo vuosituhannen vaihteessa. Tarja oli täynnä energiaa, elävä liekki, kirkas valo, iloisten värien kirjo. Tarja oli elävä muutos, toivo paremmasta, viisas ja sitkeä uudistaja ja kehittäjä. Ihailu Tarjan pyyteetöntä rohkeutta ja sinnikkyyttä puolustaa aina heikommassa asemassa olevaa kohtaan kasvoi vuosikymmenten aikana. Samalla opin taistelijan lisäksi tuntemaan herkän, älykkään, elämää kokeneen ja viisaan sekä pohdiskelevan Tarjan. Tarja loi rauhaa ja myötätuntoa ympärilleen.

Tarja oli mukana Hämeen Setlementin toiminnassa monissa rooleissa lähes 20 vuotta, sieltä ihan alusta, kun monikulttuurisen kansalaistoiminnan keskuksesta haaveiltiin. Tarjalle oli tärkeää auttaa maahanmuuttajia sekä luoda yhteisöllisyyttä ja osallisuutta eri taustoista tulevien ihmisten välillä. Tarja kokosi ihmiset yhteen, loi mahdollisuuksia tehdä ja onnistua. Tarja eli setlementtiarvoja todeksi omassa elämässään. Muut miettivät ja suunnittelivat, Tarja teki. Ihmisen puolella. Aina.

Tarja oli myös Hämeen Setlementin hallituksessa se sama Tarja. Hän halusi Setlementin olevan työntekijöilleen ja ihmisilleen hyvä yhteisö. Hänelle tärkeää oli hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen, jotta kukaan ei jää toista heikommalle. Hänelle tärkeää oli, että ihmiset voivat hyvin. Hän kantoi huolta työyhteisöstä ja jokaisesta työntekijästä, työkokeilijasta, opiskelijasta ja vapaaehtoisesta. Hän kuunteli, hän oli läsnä, hän tunsi ja hän tiesi. Tarja eli setlementtiarvoja, niistä pidetään myös jatkossa kiinni. Tarjan muisto elää. Ihmisarvon puolesta.

Tarja oli myös työntekijänä Setlementissä. Tarja teki palkkatyötä ja vapaaehtoistyötä – rajalla ei vaikuttanut olevan niin väliä eikä työ tainnut olla Tarjalle oikein työtä vaan hänen arvojensa mukaista elämää. Hänelle tärkeää oli saada auttaa, neuvoa ja elää yhdessä maahan muuttaneiden kanssa. Tarja oli vapaaehtoisroolissaan mukana järjestämässä tapahtumia ja toimintaa. Tarja nautti ihmisten kanssa tekemisestä. Hän nautti eri kulttuureista: musiikista, tanssista, ruoista, keskusteluista ja ylipäätään elämän moninaisuudesta. Tarja eli moninaisuutta. Hän teki työuraansa kansainvälisissä tehtävissä ja Setlementin myötä myös Hämeenlinnassa kohdaten, jakaen elämäänsä, myötäeläen ja kannustaen muualta muuttaneita. Yhdessä ihmisten kanssa.

Tarja ei säälinyt tai surkutellut, Tarja kuunteli ja ymmärsi. Tarja ei antanut periksi epäoikeudenmukaisissa tilanteissa, Tarja taisteli ja etsi ratkaisun. Tarja ei odotellut ja luovuttanut, Tarja kaivoi työpaikkoja ihmisille vaikka kiviröykkiöiden alta. Tarja rakensi. Tarja kehitti. Tarja opetti meille monelle paljon. Tarjan työ elää. Tarjan muisto elää. Kiitollisuus elää. Ihmisarvo on jakamaton. Liekki ei sammu.


Tarja Helasen muistoa kunnioittaen,

Tiina Alhainen

Setlementtiystävä