Hei me rekrytään!

6.5.2020

Aluetyön koordinaattori

Hämeen Setlementti ry on Kanta-Hämeessä toimiva v. 1997 perustettu monialajärjestö, joka on osa kansainvälistä setlementtiliikettä ja valtakunnallisen Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen. Yhdistyksen tehtävänä on osallisuuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen, sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Hämeen Setlementin tehtävän toteuttamisessa näkyy monikulttuurinen työote, vapaaehtoistoiminta ja kansalaistoiminnan kehittäminen.

Hämeen Setlementti ry toimii Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Forssassa, Riihimäellä sekä Lahdessa. Yksin Hämeenlinnassa toimimme 5ssä eri toimipisteessä; Kumppanuustalolla, Itäisellä lähiökeskuksella, Suomen Kasarmilla, Läntisellä Kumppanuustalolla sekä miestoimintaan erikoistuneessa Ukkosessa. Meillä työskentelee vajaat 40 oman alansa ammattilaista eri puolilla Hämettä. Olemme ammattimainen, mutta lämminhenkinen, innovatiivinen, kehittämismyönteinen ja isolla sydämellä työtä tekevä voittoa tuottamaton järjestö.

Etsimme nyt Hämeen Setlementin aluetyön tiimiin yhteistyökykyistä ja idearikasta aluetyön koordinaattoria Hämeenlinnaan. Aluetyön koordinaattori suunnittelee, koordinoi ja kehittää aluetyötä yhteistyössä tiimin, asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Aluetyötä tehdään ensisijaisesti Itäisellä lähiökeskuksella, Läntisellä Kumppanuustalolla sekä keskustan Kumppanuustalolla. Aluetyö linkittyy kiinteästi Hämeen Setlementin kuntouttavaan työtoimintaan, jota toteutetaan aluetyön eri toimipisteissä. Työhön sisältyy myös yksilö- ja työvalmennusta. Työ saattaa sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Työ vaatii itseohjautuvaa työotetta, hyvää paineensietokykyä ja joustavuutta, arvostamme myös voimavaralähtöistä ja ratkaisukeskeistä työotetta. Työ edellyttää vähintään sosionomin (AMK) tutkintoa. Oma auto on välttämätön työn hoitamiseen. Aluetyön koordinaattori työskentelee suoraan toiminnanjohtajan alaisuudessa ja osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn yhdessä toiminnanjohtajan ja muiden tiimien vetäjien kanssa. Koordinaattori toimii oman tiiminsä (noin 5 henkilöä) lähiesimiehenä ja hänellä on budjettivastuu oman tiiminsä toiminnasta. 

Hämeen Setlementillä on käytössään Sosiaalialan järjestöjä koskeva TES. Palkka määräytyy palkkaryhmän 6. mukaisesti. Meillä on käytössämme myös muita henkilöstölle yhteisesti tarkoitettuja etuja. Työsuhde on määräaikainen opintovapaan sijaisuus ja kestoltaan noin vuoden mittainen. Haastattelut järjestetään pe 29.5.2020 klo 9-16 välisenä aikana Läntisellä Kumppanuustalolla (Eeronkuja 5, Hämeenlinna) ja valintaprosessiin liittyy ennakkotehtävä. Aluetyön koordinaattorin työ alkaa 1.7.2020, kesäkuussa järjestetään yhdessä sovittuna ajankohtana 10-15 tuntia perehdytystä.

Lisätiedustelut puhelimitse kehittämispäällikkö puhelimitse Marianna Roineelta, 045 7731 2015  seuraavina aikoina: to 7.5. klo 9-13, ke 13.5. klo 9-13 ja pe 15.5. klo 9-12. Hakemukset ja CV sähköpostilla marianna.roine@hameensetlementti.fi. Haku on avoinna 19.5.2020 klo 16.00 saakka. Tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida paikkaa täytettäessä.