Toimintaamme osallistutaan vilkkaasti

29.10.2019

Viime vuosina yhdistyksemme eri toimintoihimme on osallistuttu vuosittain n. 40000 osallistumiskertaa. Eri henkilöiden määrää emme pysty tilastoimaan yhtälailla, koska moni toimintomme on sellainen, johon voi tulla nimettömänä tai anonyymisti.  Vuoden 2016 alussa lähiökeskusten toiminta siirtyi osaksi yhdistystämme ja sen toimintaa. Tämä näkyy tilastoissamme selkeänä osallistumiskertojen kasvuna vuonna 2016 verrattuna aiempiin vuosiin. Toimintamme on muutenkin kasvanut vuoden 2015 jälkeen. Alla kuvassa vertailtuna alkuvuosien 2015-2019 osallistumiskerrat. Vertailussa näkyy, että vuosi 2017 on osallistumiskertojen määrässä ollut tähän asti vilkkain. Kuluva vuosi 2019 näyttää vastaavan aikalailla viime vuoden lukuja.

Toisessa kuvassa näkyy kolmelta viime vuodelta alkuvuoden tilastot, miten osallistumiskerrat jakaantuvat eri toimintoihin. Vaikka iso osa ryhmistämme ja tapahtumistamme ovat vuosittaisia ja säännöllisiä, niin ryhmiin ja tapahtumiin osallistumiskerrat vaihtelevat vuosittain riippuen siitä, mitä hankkeita meillä on milloinkin meneillään. 

Vapaaehtoisten panos toimintaamme on todella tärkeä. Moni ryhmämme pyörii vapaaehtoisten vetämänä. Viimeisessä kuvassa näkyy alkuvuoden 01-06/2019 vapaaehtoisten tekemän työn määrä ja minkälaisiin tehtäviin työ jakautuu. Suurkiitos vapaaehtoisillemme! Ilman teitä toimintamme olisi yksipuolisempaa. Arvostamme vapaaehtoistemme panosta suuresti.