Iloa ja uusia kokemuksia kohdaten ja kuunnellen: Tuki- ja ohjauspisteille haetaan nyt uusia vapaaehtoisia

8.8.2019

Tuki- ja ohjauspistetoimintaa ovat Hämeen Setlementin koordinoimat tuki- ja ohjauspisteet sekä terveystietotuvat. Ne ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen pisteitä, joissa tarjotaan ajankohtaista tietoa alueen järjestöistä ja heidän tarjoamastaan vertaistuesta.

Tuki- ja ohjauspisteet sijaitsevat Viipurintien pääterveysasemalla (tiistaisin klo 9 – 12, torstaisin klo 12 – 15) ja Jukolan terveysasemalla (maanantaisin klo 9 – 12). Pisteille haetaan uusia vapaaehtoisia juuri nyt. Vapaaehtoinen toimii pisteellä työntekijän parina kuunnellen ja ohjaten kävijöitä. Heidät perehdytetään toimintaan, ja he saavat tukea ja ohjausta vapaaehtoisena toimimiseen.

Millaista Tuki- ja ohjauspisteellä sitten on?

Uuden vapaaehtoisen vastaanotto on ollut erinomainen, toimintaympäristö kannustava, avoin ja luottava. Vapaaehtoisen "tehtäviin" pääterveysaseman Tukipisteellä kuuluu ihmisten kohtaaminen aidosti läsnä ollen. Jaamme ajantasaisista järjestölähtöistä terveystietoa yhdistysten esitteiden ja oppaiden muodossa ja opastamme asiakkaita terveyskeskuksen sisällä oikeaan paikkaan.

Läsnäoleva kohtaaminen vaatii avoimuutta, halua kuunnella, rohkeutta ja riskinottokykyä. Minun on myös hyväksyttävä itseni sellaisena kuin olen, jotta voin jakaa palan itsestäni toisen kanssa. Vaikka olinkin aluksi vähän pelokas, kokemuksen tuoma voima imaisi minut pian mukaansa. Aloin saada enemmän kuin annoin. Tunnen työni merkitykselliseksi ja samoin oma elämäni tuntuu muuttuneen paremmaksi. Kuulun johonkin ja saan kannustavaa palautetta sekä asiakkailta että ohjaajilta. Tunnen onnistuneeni.”

- vapaaehtoinen

Tuki- ja ohjauspisteen vapaaehtoisen kirjoittama teksti on kokonaisuudessaan luettavissa Hämeen Setlementin blogissa http://hameensetlementti.blogspot.com/ (joulukuu 2018).

Toinen vapaaehtoinen kommentoi kokemuksiaan näin: "On palkitsevaa saada olla avuksi vaikka aivan pieneltä tuntuvassa asiassa. Huippuhetkiä ovat ne, kun saa opastettua henkilön vaikkapa vertaistuen piiriin tai oikeaan järjestöön löytämään tietoa sairaudestaan." Vapaaehtoisen koulutuspolku koostuu kahdesta perehdytysosasta; perusperehdytyksestä ja Tuki-ja ohjauspisteen perehdytyksestä.  Perusperehdytyksiä järjestetään elokuussa kahtena iltana, joista voit valita itsellesi sopivan, joko keskiviikkona 14.8. klo 17-19.30 TAI tiistaina 20.8. klo 17-19.30  Hämeenlinnan Kumppanuustalolla. Tuki- ja ohjauspisteen perehdytys torstaina 29.8. klo 14-15 Pääterveysasemalla. Osallistujamäärä on rajattu, joten ilmoittaudu etukäteen (viimeistään tapahtumia edeltävänä päivänä) vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille Jennalle, puh. 050 344 5995 tai jenna.luoto@hameensetlementti.fiTervetuloa mukaan!