Yhdistyksille

Järjestöyhteistyön tavoitteena on edistää järjestöjen toimintaa ja kehittää yhteistyötä järjestöjen kesken sekä kuntien ja maakunnan kanssa. Toimintaa rahoitetaan Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskuksen myöntämällä kohdennetulla toiminta-avustuksella. Osana tätä järjestöytheistyötä toteutetaan myös terveyspalveujen kanssa yhteistyössä tuki- ja ohjauspitetoimintaa sekä koordinoidaan Kumppanuustalon toimintaa. 

OLKA-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. 

Vapaaehtoistoiminnan verkosto toimii Hämeenlinnan seudulla ja kokoaa seudun vapaaehtoistoimintaa järjestäviä yhdistyksiä ja yhteisöjä. Verkosto järjestää yhteisiä vapaaehtoistoiminnan koulutuksia ja palkitsee vuosittain parhaan seudullisen vapaaehtoistoiminnon.

Lisäksi Hämeen Setlementiltä voi tilata ja ostaa erilaisia asiantuntijapalveluita. Tarjoamme luentoja ja koulutuksia toimintaamme ja asiantuntemukseemme liittyvistä aiheista, taloushallintopalveluita alueen yhdistyksille ja järjestöille sekä konsultointipalveluja.