Johanna Roosendaal
Työpajapäällikkö

050 406 0606
johanna.roosendaal@hameensetlementti.fi
Duunaamon yleinen yhteydenpito ja tuotetilaukset osoitteeseen duunaamo@hameensetlementti.fi, kiitos. Osoitteen ylläpidosta vastaavat nuoret itse.