Eija Mäenpää
Projektipäällikkö
050 310 0429, eija.maenpaa@hameensetlementti.fi

Eija Lähde
Suunnittelija
050 400 9092, eija.lahde@hameensetlementti.fi