Jenna Luoto
Koordinaattori, vapaaehtois- ja OmaKamu-toiminta
050 344 5995, jenna.luoto@hameensetlementti.fi

Miika Peltonen
Koordinaattori, vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminta
050 513 3352, miika.peltonen@hameensetlementti.fi

Suvi Hietaniemi
Koordinaattori, vapaaehtois-, seniori- ja ryhmätoiminta
050 305 9002, suvi.hietaniemi@hameensetlementti.fi