Ihmisten keskellä, ihmisten kesken

Hämeen Setlementin toiminnan lähtökohtana on osallisuuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Järjestön työssä näkyy vahvasti monikulttuurinen työote, vapaaehtoistoiminta sekä kansalaistoiminnan kehittäminen. Toimintaa kehitetään ja laajennetaan tarvelähtöisesti sekä uusiin kokeiluihin lähdetään matalalla kynnyksellä.

Toimintamme jakautuu kolmeen toimialaan; kansalaistoimintaan, työllistymistä ja kotoutumista edistävään toimintaan sekä kehittämishankkeisiin. Lisäksi järjestö toimii yhteistyökumppanina tai osatoteuttajana muiden organisaatioiden koordinoimissa toiminnoissa ja hankkeissa.

Toimipisteemme ovat Forssassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä. Toimintaa toteutetaan aluetyön näkökulmasta tarjoamalla kuntalaisille matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen kautta vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.