Vapaaehtoistyö on yhteistyötä

Vapaaehtoistoiminta Hämeen Setlementissä lähtee jokaisen omasta osaamisesta ja voimavaroista. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys sekä eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja tukeminen. Toiminnan kautta on mahdollista tutustua uusiin ihmisiin, kehittää omia taitojaan ja saada uusia kokemuksia merkityksellisen tekemisen parissa.

Vapaaehtoisena saat:

 • Perus- ja lisäkoulutuksia vapaaehtoisena toimimiseen
 • Vertaistukea
 • Työntekijän tukea
 • Vaikuttaa ja kehittää toimintaa

Toivomme vapaaehtoiselta:

 • Setlementin arvoihin ja sääntöihin sitoutumista
 • Luotettavuutta
 • Vaitiolovelvollisuuteen sitoutumista
 • Positiivista asennetta
 • Omien voimavarojen tunnistamista

Vapaaehtoistoimintamme muodot:

 • Tukihenkilötoiminta
 • OmaKamu-toiminta
 • Miestoiminta
 • Ryhmätoiminta
 • Senioritoiminta
 • OLKA-toiminta
 • Tuki- ja ohjauspisteet
 • Tapahtumat
 • Kerro ideasi, katsotaan voimmeko toteuttaa sen yhdessä!